Domluvíme se?

                                                                           Projekt roku 2015

Krátké filmy, které vznikly při práci žáků 9.A a 9.B, si můžete prohlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=rdKWfMxBxJo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=iNA96qetfNM&feature=youtu.be

Filozofie a popis projektu:

Cílem projektu bylo tematizovat agresivní a spolupracující chování mezi lidmi, uvědomit si, co takovéto chování způsobuje a jaké jsou jeho následky. Původní myšlenka projektu vznikla jako reakce na násilné řešení konfliktů ve světě.