Světlo pro zmizelé sousedy

                                                                          Projekt roku 2016

Krátký film si můžete prohlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=mJC0nP5d69k&t=7s

Filozofie a popis projektu:

První části projektu se účastnili žáci 7. a 8. ročníku tím, že malovali obrazy, které tematizovaly myšlenky a naděje lidí nucených opustit svůj domov, protože se v něm cítí ohroženi. Toto ohrožení zažívali právě Židé v době 2. světové války. Někteří stačili před pronásledováním utéct       do svobodnějších zemí. Jiní museli po vydání norimberských zákonů opouštět své domovy na příkaz úřadů a jejich cesty často končily smrtí v koncentračních táborech. Toto téma nepřestává být aktuální ani v dnešní době, kdy stále existují lidé, kteří prchají z oblastí ohrožených válkou a nesvobodou.

Druhé části projektu se účastnili žáci 9. ročníku. Při výuce dramatické   a etické výchovy natočili krátký film, v němž se vydali po stopách zmizelých ostravských Židů. Ty připomíná několik stolpersteinů, jež jsou položeny do dlažby města v místě, kde za 2. světové války tito lidé bydleli. Dále žáci natáčeli v prostoru hlavního nádraží v Ostravě performanci,  ve které tematizovali násilí, hrubost a netoleranci k odlišnostem, ale také ohleduplnost a ochotu pomoci člověku v ohrožení. Během natáčení se setkali také s několika reakcemi údivu, někteří lidé vypadali pobouřeně, ale po vysvětlení, oč se jedná, většina z nich podpořila myšlenku vzpomínky a hlavně preventivní charakter celé akce.

Hlavním cílem projektu bylo, aby se žáci nejen seznámili s některými znaky židovské kultury, ale hlavně si znovu uvědomili důležitost a nutnost respektování základních lidských hodnot, jako je slušnost, ohleduplnost, soucítění, vzájemná pomoc, naslouchání jeden druhému, tolerance k odlišnostem národnostním, náboženským a jiným.  Tyto hodnoty jsou totiž základem pro svobodu a mír v Evropě, kde vyrůstají.

Při seznamování s tématy projektu žáci absolvovali procházku i s paní Lenkou Kocierzovou (kronikářka, výtvarnice a průvodkyně po zvlášt-nostech Ostravy), která je provedla po místech, kde Židé v Ostravě žili. Paní Libuše Salomonovičová nám poskytla do filmu fotografie Židů         z ostravských stolpersteinů a některé informace z jejich života. 

Velice děkujeme všem lidem, kteří nám při tvorbě filmu pomáhali.

Ohlasy na projekt:

Články o projektu v novinách a internetových serverech:

https://www.fzo.cz/3087/svetlo-pro-zmizele-sousedy/

https://ksds.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/Newsletter-45-.pdf 

https://kehila-olomouc.cz/rs/soucastnost/chajejnu-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95-nas-zivot-list-zidovske-obce-olomouc/

https://www.petrvald-mesto.cz/e_download.php?file=data/editor/124cs_7.pdf&original=pn082016.pdf

Projekt byl prezentovaný na koncertě skupiny Noach při příležitosti 77. výročí prvního transportu Židů z Ostravy; živý záznam akce natočila televize Noe a můžete se na něj podívat zde:

https://www.tvnoe.cz/video/11282