Dramatická a etická výchova

Mgr. Ivo Karásek

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o., 73541 Petřvald

Email: ivoucitel@email.cz


Tyto stránky slouží především k prezentaci prací žáků 9. ročníku naší školy, které vznikly během tvůrčí činnosti v předmětu dramatická         a etická výchova.