Inspiruji Tě

                                                                            Projekt roku 2017

Filozofie projektu:

Hlavním tématem projektu bylo sebevědomí člověka, tedy vědomí o sobě samém.

Každý z nás máme o sobě určité mínění, které je ovlivněno mnoha okolnostmi

(vztahy v rodině, vztahy mezi vrstevníky, našimi schopnostmi, talenty apod.).

Právě posledně jmenované skutečnosti, tedy naše schopnosti a talenty, se staly

hlavním námětem pro práci žáků. Ti vytvořili na základě svých zálib a koníčků krátké

video, které přináší poselství o jejich jedinečnosti.

Krátká videa vybraných žáků:

Nikol: klikni zde

Marek: klikni tu

Lukáš: klikni tady

Martin: klikni na to